Moje książki
pisane z sercem...

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie, 04.12.2008 r.

W trakcie spotkania autor opowiadał czytelnikom o tym, co skłoniło go do tego, by zasiąść przed klawiaturą komputera i napisać książkę.
- Patrząc na dzisiejsze czasy, obserwuję śmierć naszej cywilizacji polegającą na odchodzeniu od tego,
co ważne i istotne - zwierzał się Krzysztof Kozłowski, dodając, że siłą napędową jego pisarstwa była potrzeba miłości widziana przez pryzmat doznań mężczyzny. (E.Kułakowska, Kurek Mazurski 50/08)