Moje książki
pisane z sercem...

Szczytno, Biblioteka Miejska, 22.11.2012 r.

Codzienne wybory
W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Kozłowskim, połączone z promocją jego najnowszej powieści „Dwie drogi”.

Powieść powstała ponad dwa lata temu. Leżała w szufladzie, ale - jak twierdzi autor - nie po to, by zbierać kurz, ale po to, by dojrzewać razem z jej twórcą. Wreszcie Krzysztof Kozłowski postanowił oddać rękopis do oceny. Poprosił o opinię Joannę Chłostę-Zielonkę, znawczynię literatury współczesnej z Zakładu Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UWM w Olsztynie. Już po dwóch tygodniach otrzymał maila, który oprócz bardzo dobrej recenzji powieści "Dwie drogi" zawierał prywatne przemyślenia recenzentki. To zdecydowało, iż książka ukazała się drukiem. Autor, zachęcając do przeczytania powieści, przekonuje, że oprócz ważnych treści nawiązujących do psychologii i mechanizmów podejmowania decyzji, powieść "Dwie drogi" jest również historią miłości od pierwszego wejrzenia, miłości, która tli się w człowieku, pali i wreszcie przemienia w nieugaszony ogień pragnień. Książka dotyka również płaszczyzny wiary i trudnych relacji człowieka z Bogiem. Podczas spotkania w bibliotece autor przyznał, że jego dzieło zawiera elementy autobiograficzne, ale odnoszące się do miejsc, a nie do wydarzeń. Wydaje się, że miłości w powieści tak naprawdę stanowi tło podejmowanego problemu - codziennych wyborów. Ukazuje bohatera stojącego na rozdrożu życiowych dróg, który dopiero w obliczu śmierci ocenia swoje decyzje, chce zamknąć wszystkie sprawy, by umrzeć spokojnie.
GS-K (Kurek Mazurski)

Szczytno, Biblioteka Miejska, 22.11.2012 r.