Moje książki
pisane z sercem...

Ostróda, Biblioteka Miejska, 18.01.2013 r.

Centrum Kultury w Ostródzie, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich zaprosiły do Salonu LITERackiego na spotkanie autorskie Krzysztofa Kozłowskiego, autora powieści „Góra Przemienienia” oraz „Dwie drogi”. W piątkowy wieczór do czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej na ostródzkim zamku przyszli miłośnicy literatury. Na spotkaniu autor opowiadał o inspiracjach, relacjach międzyludzkich i tych między człowiekiem a Bogiem. Wiele mówiono również o relacjach między rodzicami a dziećmi, szczególną uwagę zwracając na wpływ rodziców na decyzje dzieci. Krzysztof Kozłowski mówiąc o tych relacjach i o dzisiejszym braku czasu, co skutkuje osamotnieniem dzieci i brakiem dobrych relacji, powiedział: „Nie po to człowiek ma dzieci z miłości, by one potem z tęsknoty za miłością umierały”.

Miejska Biblioteka w Ostródzie