Moje książki
pisane z sercem...

Mikołajki, Miejska Biblioteka, 07.03.2013 r.

Mikołajki – w ciągu lata ta niewielka miejscowość staje się stolicą polskiego żeglarstwa. Latem trudno jest czasem przejść swobodnie przez centrum miasta. Zimą miejscowość zasypia, ale nie jej mieszkańcy. Oni mają wówczas czas na spotkania, długie rozmowy i smakowanie kultury. Okazało się, że spotkanie z Krzysztofem Kozłowskim było ku temu doskonałą okazją. Autor dwóch książek – „Góra Przemienienia” i „Dwie drogi” – wiele mówił nie tylko o przesłaniu wypływającym z powieści, ale też w interesujący sposób opowiadał o spotkaniach z ludźmi, o własnych spostrzeżeniach dotyczących emocji, wyborów i losów ludzi, którzy zagubiwszy się w życiu poszukują sensu przeżywania kolejnych dni. Podczas spotkania nie zabrakło pytań dotyczących sposobu budowania narracji, wątków autobiograficznych czy też dziewczyny, której zdjęcie znajduje się na okładce książki „Dwie drogi”. Pod koniec spotkania autor obdarował przybyłe panie tulipanami – oczywiście z okazji Dnia Kobiet. Nie zabrakło też długich rozmów o dzisiejszym świecie, braku autorytetów i zagubieniu młodych osób.

http://www.mragowo24.info/news/rozmowy-na-koniec-tygodnia-naszym-go-ciem-krzysztof-koz-owski

 

Mikołajki, Miejska Biblioteka, 07.03.2013 r.